Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

Autorzy zdjęć: Fotki z moich zbiorów, Google Earth i UM Barcin

Kontakt

Ryszard Wrzesiński
e-mail: ryszardwrzesinski@op.pl